Loading...

Tarot-Analýza

Poslanie a Krízy
Dotaz: "Chcem získať späť pokoj a kontrolu. Nemám radosť z práce, manželstva, kvality života, stále hľadám seba."

Ako analyzujeme cez Tarot životné poslanie?

Tarot, Poslanie a hľadanie zmyslu

Ak je život súhrnom osobných skúseností od narodenia až po smrť, musí mať zmysel. Ale nájsť zmysel života raz a navždy - to je "nesplniteľná misia", pretože sa menia okolnosti a požiadavky života, scenáre a potreby samotného človeka - a spolu s nimi sa menia zmysly - to, čo podporuje motiváciu a elán. A preto je potrebné opakovane hľadať a nachádzať svoje poslanie ako zmysel žiť a tvoriť (konať). Aké je vaše poslanie teraz?

Cyklickosť života nie je len o vekových etapách (detstvo - mladosť - dospelosť - staroba), ale aj o cykloch osvojenia si osobnej skúsenosti a adaptácie. A obdobia prechodov medzi nimi (krízy) sú veľmi dôležité: v nich cítime svoju zraniteľnosť, keď staré stratégie prestávajú fungovať a stará identita umiera, zatiaľ čo nové ešte nebolo zrodené. Práve v takých obdobiach prichádzajú na pomoc praktiky, nástroje a odborníci, vrátane Tarot-Analýzy a Tarot-Analytika.

Tarot a krízy (čoskoro)
Čo hľadajú cez Tarot Poslanie?
Moje/nie je moje - vybrať si podľa duše a nadaností
Dielo / zmysel / úloha života
Stratégie v ťažkých časoch
Scenáre života a vzťahov
Prechod na novú úroveň života
Perspektívy vybratej cesty
Rodinné dedičstvo a individuálna cesta
Nevyhnutnosť integrovať vlastný Tieň
Rovnováha a mnohostrannosť oblastí života
Unikátne miesto v svete a spoločnosti
Účinnosť / služba svetu a ostatným

*Štatistika v súkromnej praxi od roku 2019 do 2024.

Ak hľadáte

seba / zmysel / inšpiráciu / východisko zo situácie...

 • Dom, práca, komunikácia - všetko je po starom, ale radosť, uspokojenie a zmysel sa vytrácajú.
 • Rozčuľujete sa na blízkych, kolegov, uvedomujúc si, že vám sú tesné v zaužívaných rolách.
 • Narastá úzkosť: čo je so mnou zle? aký je zmysel môjho života? - to preniká do snov a tela.
 • Stále viac vás nudí to, čo vám predtým prinášalo búrlivé emócie - oslabuje sa chuť a farby života.
 • Objavuje sa pocit osamelosti - doma, v práci, v dave - ste ako svedok cudzieho života, nie účastník.
 • Narušuje sa vnímanie času - buď príliš rýchlo utekáte niekam, alebo všetko ide príliš pomaly.
 • Chcete znehodnocovať alebo popierať všetky minulé úspechy - zdá sa vám, že ste neúspešní...
 • Zavádzate sa do kúta obviňujúc sa z premrhaných príležitostí a života.
 • Narastá strach ohľadom osobnej budúcnosti a zmien v nej: staroby, bezmocnosti, smrti.
To sú príznaky prežívania osobnej krízy identity, keď stará škrupina a scenáre praskajú a nie je jasné, kto a čo ste teraz (poslanie).

Vtedy chcete...

 • Konečne pochopiť svoje životné poslanie a dať si novú šancu.
 • Uvidieť svetlo na konci tunela a inšpirovať sa na nový cyklus života.
 • Nič sa vám nechce, všetko stráca svoj pôvodný zmysel a vidí sa vám v sivých farbách.

Potom sami...

 • Skúšali ste nájsť nové záľuby, zúfalo sa im venovali, ale ste stále sklamaní.
 • Uzatvárali ste sa do seba, aby ste pochopili, kto ste, ale ste stále stratení.
 • Vyhoreli ste v práci alebo rodinnom živote, snažiac sa ešte viac.

A nastala kríza...

 • Zvyčajné roly, vzťahy, činnosti neprinášajú uspokojenie. Stráca sa vášeň, chuť, príťažlivosť.
 • Zdá sa vám, že nerozumiete ani sebe, ani tomuto svetu - všetko je ako v hmle, život ide na autopilote.
 • A predsa dúfate, že toto obdobie prejde... A čakáte na znaky, signály a odozvu na ne...

Tarot-Analytik vám pomôže.
Tarot-Analýza vám ukáže.

Tarot, poslanie a zmysel života
Zmysel života, ktorý vedome alebo nevedome hľadá každý, aby urobil svoje pôsobenie vo svete ešte plnším, vážnejším, cennejším - je neoddeliteľne spojený s pojmami Života, Osudu a Duše.

Život človeka je súhrnom udalostí a javov jedného človeka od momentu jeho narodenia do momentu smrti. Osud človeka je súhrnom minulých životov človeka. Duša je energetická nádoba a jej obsah, ktorý existuje mimo času, čo znamená, že prežívame niekoľko životov, vytvárajúc cez nich vlastný osud. Preto hľadanie a nachádzanie zmyslu života je skôr proces než výsledok.

Systém Tarotu a archetypy obrazov a čísiel v jeho základe - odrážajú rôzne aspekty zmyslu života: poslanie ako úlohu Duše v aktuálnom vtelení, hlavné scenáre a významné vzťahy, tajomstvá a potlačené potreby ako potenciál pre rozvoj, tajomstvo harmónie a správneho miesta vo svete a spoločnosti.

To všetko je krásny a mocný proces, ktorý sa volá životné Poslanie a ktorý je dôležité zosúladiť s realitou cez výber/zmenu vonkajšieho prostredia a činnosti. V poli a systéme Tarotu získate unikátnu možnosť symbolicky sa znovuzrodiť na novej úrovni.

Rada pomôžem objaviť vaše Poslanie.
Váš Tarot-Analytik a Psychológ, Svetlana Groiss

svetlana groiss

Tarot a Poslanie - živá diagnostika

Čo odlišuje Tarot-Analýzu od tarotového výkladu - je znalosť a dodržiavanie zákonov živých systémov. V procese diagnostiky okrem jasnosti hľadáme najlepšie riešenie a miesto vo vašom systéme. Výsledkom je viac poriadku, rovnováhy a slobody.

Analyzujeme cez Tarot cykly Poslania


Prechod na novú úroveň

Rodíme sa pre novú skúsenosť, ktorú si vyberá a priťahuje naša Duša pre svoj rozvoj - v práci, vzťahoch, tvorivosti. Táto skúsenosť má cyklickú číselnú povahu - nahromaďuje sa od 1 do 9 podľa vedy matiky a Tarotu. "9" je najplnšia stupeň realizácie a "10" je prechod na nový cyklus, úroveň, kvalitu a úlohy.

Opakovanie cyklu

Môžeme zlyhať v úlohe rozvoja a zregresovať na nižšiu úroveň alebo dokonca na skorší cyklus. S psychikou je to viditeľné a jasné, keď dospelé stratégie a obrany sú nahradené infantilnými, detskými. Pre naše Ego je to takmer vždy neúspech, degradácia. Pre Dušu - je to len nové opakovanie, kým existuje zdroj na život.

Analyzujeme cez Tarot subjekty Poslania


Osobnosť

To, čo sa v vás rozvíja cez rodinu, spoločnosť a kultúru, robí vás individualitou v kontexte vzťahov, komunikácie a činnosti. Osobnosť má kontakt s vnútornou a vonkajšou pamäťou: osobným príbehom a osvojenými normami, nastaveniami spoločnosti a významných iných. Každá osobnosť je unikátna.

Duša

To, čo dodáva hĺbku a emocionálnu farbu vašej osobnosti, robí vás človekom s hlbokými pocitmi a schopnosťou k silným vzťahom, pripútanostiam a láske. Duša má kontakt s individuálnou a kolektívnou nevedomou skúsenosťou, vrátane rodových a systémových vrstiev. Duša sa opiera na minulosť.

Duch

To, čo aktivuje rast do vyššej oblasti skúsenosti a zahŕňa vaše svetonázory, etické pocity, predstavy o živote a smrti, duchovnú a intelektuálnu službu. Duch má kontakt s Vyšším Ja (tak zvaným Self) a makrosystémami s ich evolučnými úlohami a vplyvom. Duch posúva nás do budúcna.

Analyzujeme cez Tarot otázky Poslania


tarot karty tarot poslanie

Kde som

Čo a kto vás obklopuje? Do akej miery prostredie zodpovedá vašim potrebám a hodnotám? Podporuje alebo ničí, rešpektuje alebo zasahuje?

tarot karty tarot poslanie

Kto som

Čo tvorí vašu identitu? Čo ju určuje? Práca, vzťahy? Aké vlastnosti, schopnosti, sily a slabosti vás tvoria? Aké masky a funkcie sú nadbytočné a ktoré ešte slúžia vám?

tarot karty tarot poslanie

Odkiaľ a kam idem

Kde sú moje korene a kam idem (rastiem)? Ku ktorým skupinám je pre mňa dôležité patriť a koho nazývať "svojimi"? Kde je moje miesto vo svete? Ako ďaleko som od domova?

tarot karty tarot poslanie

Prečo som

Aké je moje Poslanie? Aký je môj prínos pre iných a svet? Aká je moja Púť? Aké sú najdôležitejšie úlohy? Čo už bolo urobené a čo ešte zostáva? Aký odkaz je dôležité zanechať po sebe?

Vaše Poslanie zahŕňa všetky oblasti vášho života:
Osobnosť Práca Vzťahy
Úroveň 1: Tarot a Poslanie

Diagnostika

Individuálne krátkodobé/jednorazové Tarot-konzultácie. Riešia najaktuálnejšie problémy a otázky. Prinášajú jasnosť a otvárajú možnosti.
Čo je Tarot-Analýza Prejsť na ďalšiu úroveň
Pozor! Tarot-Analýza Poslania prebieha v 90-minútových sedeniach.
Odporúča sa 2-3 sedenia s prestávkou 1 týždeň pre hlbší efekt.
Sedenia trvajúce 90 minút obsahujú prvky osobnej terapie.
Úroveň 2: Tarot a Poslanie

Cyklus stretnutí "Tajomstvo Narodenia"

Psychologická a Tarot-Analýza detských a dospelých scenárov vo vašom živote pre posilnenie identity a individuality. Zahŕňa prvky Psychologického Tarot Portrétu (podľa dátumu narodenia), hlboké zdrojové praktiky a skúmanie vzťahov s rodičmi, aby ste sa novým pohľadom pozreli na svoje dedičstvo a možnosti.
Čo sú to Cykly Osudu Prejsť na ďalšiu úroveň
Cyklus Osudu (stretnutí) je procesná individuálna terapia s trvaním 1 mesiac.
Počas týždňa medzi sedeniami vykonávate odporúčané praktiky a úlohy.
Zmeny pozorujete už od prvého dňa vstupu do Cyklu.
Po vstupe beriete zodpovednosť prejsť všetkými 4 sedeniami a vystúpiť z Cyklu.
Úroveň 3: Tarot a Poslanie

Cyklus stretnutí "Opus Života"

Psychologická a Tarot-Analýza Poslania a hlavných scenárov vášho Života a Osudu. Zahŕňa analýzu Psychologického Portrétu (podľa dátumu narodenia), Tarot-diagnostiku, duchovné otázky, praktiky alchýmie a korekcie osudu.
Čo sú to Cykly Osudu Prejsť na diagnostiku
Cyklus Osudu (stretnutí) je procesná individuálna terapia s trvaním 1 mesiac.
Počas týždňa medzi sedeniami vykonávate odporúčané praktiky a úlohy.
Zmeny pozorujete už od prvého dňa vstupu do Cyklu.
Po vstupe beriete zodpovednosť prejsť všetkými 4 sedeniami a vystúpiť z Cyklu.

Ste pripravení pozrieť sa cez Tarot na vaše Poslanie?