Loading...

Tarot-Analýza

Vzťahy a Láska
Dotaz: "Chcem cítiť a zdieľať lásku a porozumenie (harmóniu). Nedokážem nájsť rovnováhu medzi blízkosťou a slobodou, trápia má hádky a samota".

Ako analyzujeme cez Tarot vzťahy s druhým?

Tarot-Analýza a zdravé vzťahy

Vo všetkých z nás je silná potreba blízkosti a blízkych vzťahov. Hľadáme a udržiavame dlhodobý kontakt s tými, ktorých môžeme nazvať blízkymi duchom, príbuznou dušou. Blízkosť je špeciálny stav, oslobodený od hier a využívania, kde je možné bezpečne sa odhaliť (byť sám sebou), zdieľať prežitky a skúsenosti, stávať sa ešte celistvejším, silnejším a šťastnejším. Blízky je ten Druhý, koho sme si vybrali, aby ovplyvňoval náš život a osud. Ako zdravé sú vaše blízke vzťahy a ich vplyv na vás?

Akékoľvek vzťahy môžu byť zdravé a vyvážené bez ohľadu na stupeň blízkosti a rovnosti. Uzdraviť a vyvážiť vzťahy s blízkymi a okolím, vám pomôže Tarot-Analýza a Tarot-Analytik.

Tarot a vzťahy (čoskoro)
Čo sa pýtajú v téme Tarot a Vzťahy?
Ako sa ku mne stavia ten druhý / pocity
Aký je pôvod konfliktu / problému medzi nami
Čo nás drží spolu / vzájomné hodnoty
Ako môžeme byť spolu / stratégie spolubývania
Hodí sa mi tento partner / kompatibilita vo vzťahu
Čo nevidím vo vzťahu / slepé miesta
Ako ukončiť a uzatvoriť vzťah / prežiť straty
Aký potenciál má náš vzťah / spoločná budúcnosť
Ako prejsť vzťahovou krízou / nájsť riešenie

*Štatistika v súkromnej praxi od roku 2019 do roku 2024.

Ak ste vo vzťahoch

s partnerom/manželom/rodičom/iným...

 • Čoraz častejšie cítite ostrú samotu, aj počas kontaktu s Druhým.
 • Všimli ste si, ako ochladli pocity sympatie a lásky, menej potešenia z blízkosti.
 • Medzi vami sa zvýšil počet konfliktov - hlasných alebo tichých, - a je ťažké sa dohodnúť.
 • Niekto sa stal obeťou, a niekto agresorom - role sa menia a to vás vyčerpáva.
 • Uvedomujete si, že opakujete negatívny scenár vašich rodičov (predkov) vo vzťahoch.
 • Trápite sa s výberom partnera a opäť zostávate sám/sama.
 • Snažíte sa zmeniť druhého, ale on sa vzpiera a vzďaľuje.
 • Myslíte si, že viac dávate, ako dostávate, a to je nespravodlivé.
 • Podozrievate, že vás ten druhý zradil, hrá nečestnú hru.
To sú príznaky vážnych narušení v komunikácii a blízkosti vo vzťahu. Môže ísť o vplyv cudzích programov, vzájomné projekcie a chyby alebo zasahovanie osudných sil.

Vtedy chcete...

 • Dať si odstup, aby ste lepšie vyhodnotili vzťah a pochopili svoje vlastné potreby.
 • Odísť zo vzťahu a oddýchnuť si v samote / hľadať nového partnera alebo spoločnosť.
 • Aktívne pracovať na sebe, aby ste si nakoniec zaslúžili pozornosť a lásku dotyčnej osoby.

Potom sami...

 • Pokúšali ste sa dohodnúť na nové spôsoby interakcie a spolubývania, ale bezvýznamne.
 • Uzavreli ste sa pred problémom v izolácii alebo obľúbených "zábavkách" a závislostiach.
 • Vzali ste si pauzu, ale neprišli ste na nič a opäť sa vraciate k tomu istému problému.

A nastala kríza...

 • Cítite, že nechcete viac udržiavať kontakt a už nič vás nedrží spolu, zmenili sa hodnoty.
 • Horkosť, urážka, hnev bránia vám obidvom vidieť a hodnotiť potenciál vášho vzťahu.
 • Cítite chlad/ľahostajnosť/nechuť, stratený zmysel a radosť z kontaktu.

Tarot-Analytik vám pomôže.
Tarot-Analýza vám ukáže.

Vzťahy, Tarot a pole páru
Každý z nás žije a vyvíja sa v poli ostatných, preto nikdy nie sme sami. Vzájomne na seba vplývame cez energetické polia počas kontaktu, takto sa prepletajú individuálne životy a osudy. Všetky vzťahové problémy, ťažkosti, konflikty môžu byť vyriešené iba v spoločnom poli páru.

Pole dvoch ľudí (nielen ženy a muža) bez súvisu od typu a kvality ich vzťahov je jedinečné. V ňom, ako na scéne, sa odohráva hlavný dej vzťahu (nie nevyhnutne milostného). Počas procesu sa otvárajú možnosti priaznivých a negatívnych scenárov, vytvárajú sa ohniská napätia a zóny odpočinku.

Systém Tarotu cez projekciu psychického na materiálne nosiče (karty) odráža tento vzťahový terén a procesy v ňom ako rôzne prvky (veľké udalosti, stratégie, roly, funkcie, pocity, myšlienky). Archetypy osobného a kolektívneho nevedomia na kartách Tarotu kreslia obraz vašich vzťahov v minulosti a budúce alternatívy ich rozvoja, príčiny a následky, zdroje a body rozhodnutí.

Archetypy NEMÔŽU samotne zničiť vaše vzťahy. Sú súčasťou vašej psychiky, a tá si pre vás želá len to najlepšie: bezpečie, celistvosť, potešenie. Preto počas Tarot-Analýzy určite prídete k bodu najlepšieho riešenia a scenára v danom vzťahu. Zostáva len zopakovať to v reálnom živote a vzťahoch.

Rada pomôžem vám zvládnuť vzťahové problémy.
Váš Tarot-Analytik a Psychológ, Svetlana Groiss

svetlana groiss

Tarot a vzťahy - živá diagnostika

Čo odlišuje Tarot-Analýzu od tarotového výkladu - je znalosť a dodržiavanie zákonov živých systémov. V procese diagnostiky okrem jasnosti hľadáme najlepšie riešenie a miesto vo vašom systéme. Výsledkom je viac poriadku, rovnováhy a slobody.

Tarot-Analýza rôznych typov vzťahov


Rovnocenné/partnerstvo

Milenci, manželia, obchodní partneri, sestry-bratia, susedia, priatelia, kolegovia - tam, kde ste si rovní v systémovom statuse. Tam, kde je možné budovať aj zdravú blízkosť, aj zdravú konkurenciu.

Nerovnocenné/hierarchia

Deti-rodičia, mladší-starší, podriadení-vedúci, žiaci-učitelia - tam, kde je odlišný status a práva v systéme. Tam, kde je ťažké budovať blízkosť, ale dá sa zaviesť poriadok.

Tarot-Analýza na rôznych štádiách vzťahu


Zoznámenie

Dôležite je byť v súlade s vnútornými citmi: svoj-nie svoj, regulovať vzdialenosť, otvoriť sa. Toto je najnejasnejšie obdobie v komunikácie, keď sa rodia možnosti alternatív a neistota zvyšuje úzkosť.

Rozvoj

Americká horská dráha, tanec alebo vzájomný cieľ... Tarot-karty zobrazujú scenáre, konflikty, slepé uličky, vplývajúce na rozvoj vzťahu. Buďte všímaví a opatrní voči novým skúsenostiam.

Ukončenie

Dôležitosť tejto fázy vzťahu často podceňujú. Môžete mať svoj štýl rozchodu, ale určite obsahuje skúsenosti z minulých strát. Prácu smútku nevynecháte predtým, ako sa ponoríte do nového vzťahu.

Tarot-Analýza aspektov vzťahu


tarot vzťahy tarot vzťahy

Scenáre

Scenár je často neuvedomelý program budovania vzťahu. Predstavuje kreatívny mix z rodinného dedičstva a vlastnej skúseností. Pozrite sa na možnosti jeho prežitia alebo nutnej výmeny na viac harmonickejší a menej traumatický pomocou Tarotu.

tarot karty tarot vzťahy

Komplexy

Stretnutia s archetypmi vždy vytvárajú bohaté prežívania, vrátane reaktivovaných komplexov opustenosti, závislosti, moci, poriadku, drámy. Aký cenný zdroj vy môžete objaviť za nimi? Ako sa správať aby ukončiť utrpenie vo vzťahu?

tarot karty tarot vzťahy

Kompatibilita

Tarot ukáže v čom a ako váš partner dopĺňa vás alebo zhoduje sa s vašimi hodnotami, potrebami, vzormi správania. Pre niektorých stačí na intelektuálnej úrovni, pre iných - na telesnej, a tretí chcú všetko naraz. Pozrieme sa na rôzne vrstvy.

Vaše vzťahy ovplyvňujú všetky oblasti vášho života:
Osobnosť Práca Poslanie
Úroveň 1: Tarot a Vzťahy

Diagnostika

Individuálne krátkodobé/jednorazové Tarot-konzultácie. Riešia najaktuálnejšie problémy a otázky. Prinášajú jasnosť a otvárajú možnosti.
Čo je Tarot-Analýza Prejsť na ďalšiu úroveň
Pozor! Doporučený čas individuálnej práce: 45 alebo 90 minút.
Sedenia trvajúce 45 minút sú vhodné pre expresnú diagnostiku kľúčového problému.
Sedenia trvajúce 90 minút obsahujú prvky osobnej terapie.
Úroveň 2: Tarot a Vzťahy

Cyklus stretnutí "Osudové vzťahy"

Psychologická a Tarot-Analýza scenárov rovnocenných vzťahov: manželia / priatelia / obchodní partneri. Zahŕňa prvky Matice zhody partnerov (podľa dátumu narodenia), Tarot-diagnostiky, psychologických testov a praktík na korekciu scenáru vzťahov a vlastného osudu.
Čo sú to Cykly Osudu Prejsť na ďalšiu úroveň
Cyklus Osudu (stretnutí) je procesná individuálna terapia s trvaním 1 mesiac.
Počas týždňa medzi sedeniami vykonávate odporúčané praktiky a úlohy.
Zmeny pozorujete už od prvého dňa vstupu do Cyklu.
Po vstupe beriete zodpovednosť prejsť všetkými 4 sedeniami a vystúpiť z Cyklu.
Úroveň 3: Tarot a Vzťahy

Cyklus stretnutí "Ženský/Mužský Scenár"

Psychologická a Tarot-Analýza ženských/mužských scenárov vo vašom živote pre dosiahnutie vnútornej harmónie. Zahŕňa prvky Portrétu (podľa dátumu narodenia), Tarot-diagnostiku, psychologické testy a praktiky korekcie vlastného osudu.
Čo sú to Cykly Osudu Prejsť na diagnostiku
Cyklus Osudu (stretnutí) je procesná individuálna terapia s trvaním 1 mesiac.
Počas týždňa medzi sedeniami vykonávate odporúčané praktiky a úlohy.
Zmeny pozorujete už od prvého dňa vstupu do Cyklu.
Po vstupe beriete zodpovednosť prejsť všetkými 4 sedeniami a vystúpiť z Cyklu.

Ste pripravení pozrieť sa cez Tarot na vaše vzťahy?