Loading...

Tarot-Diagnostika

Osobnosti a osobných problémov
Dotaz: "Chcem byť sám sebou. Nerozumiem, kto som teraz, hrám role, opakujem rodičovské scenáre, necítim sa slobodne."

Ako prebieha Tarot diagnostika a terapia?

Tarot diagnostika a zdravý prístup k osobnosti

"Každý, kto niekedy bol alebo bude, má svoju pieseň... A len veľmi málo ľudí má to šťastie spievať svoju vlastnú pieseň. Väčšina z nás sa bojí, že náš hlas nebude dosť silný, alebo že slová budú príliš hlúpe, alebo príliš úprimné, alebo príliš zvláštne" (Neil Gaiman). Pieseň - to sú vaše osobné prejavy z hĺbky duše, keď sa stanete tým, kým ste sa narodili - SEBOU. Aká je vaša jedinečná pieseň Sily?

Autentickosť (BYŤ SEBOU) nám umožňuje konať a tvoriť v plnej sile, byť Pánom svojho života a osudu. Nadobudnúť vnútornú oporu (stať sa dospelým) a miesto vo svete (stať sa realizovaným), prekonať vnútorné konflikty a liečiť traumy - vám pomôže Tarot-Analýza a Tarot-Analytik.

Tarot a samoanalýza (čoskoro)
V čom pomôže Tarot diagnostika?
Adekvátne sebahodnotenie / sebavedomie
Prijatie / poznanie svojich zvláštností správania
Za čo ma ľudia milujú a rešpektujú
Vyrovnať sa s negatívnymi emóciami a myšlienkami
Vyjsť zo zóny strachu a diskomfortu
Kto som a ako ma vidia iní
Čo chcem a čo môžem získať od života
Ako sa vyhnúť opakovaniu negatívnej skúsenosti
Ako si pomôcť v strese / konflikte / traume

*Štatistika v súkromnej súkromnej praxi 2019 - 2024rr.

Ak ste sami

osamote / medzi ľudmi / v zložitej situácii...

 • Necítite sa istí vo svojej pozícii, voľbe, svojom práve na šťastie, zdroje, potreby.
 • Meníte prácu / vzťahy / okolie v hľadaní svojho, ale nenachádzate uspokojenie.
 • Nie ste pripravení prijímať dôležité rozhodnutia, ale čakáte, kým nezasiahne niekto / niečo.
 • Bojíte sa konať v neistote, pretože stále pretrvávajú strachy z neúspechu alebo opakovania minulosti.
 • Hľadáte odpovede na otázku: "Kto som, ak nie manžel(ka)/rodič/kolega" - a nevychádzate z rámca funkcií.
 • Chceli by ste sa cítiť sebestační, ale nachádzate sa v hľadaní podpory starších/autority.
 • Pravidelne nečakane zažívate "detské" pocity: vinu, hanbu, hnev, urážku.
 • Nachádzate sa ako obeť okolností, zmanipulovaný inými, bezprávny.
 • Trápia vás toxické vzťahy s rodičmi, príbuznými, rodinné / rodové puta, ale nemôžete sa oslobodiť.
Toto sú príznaky vážnych narušení v sebaurčení a komunikácii so svetom. Opakované problémy prináša skorá skúsenosť s traumami, lojalita k systému rodu / rodiny, neprežité emócie a falošné predstavy.

Vtedy chcete...

 • Prepísať scenár života, začať s čistým listom.
 • Nájsť pre seba ideálne miesto / okolie / partnera.
 • Zvýšiť sebavedomie a hodnotu, aby vás iní videli a milovali.

Potom sami...

 • Snažili ste sa nájsť sa v autoritách / praktikách / ideáloch iných.
 • Uzatvárali ste sa do seba, aby ste sa ľutovali / utekali od nepríjemnej reality.
 • Prerušovali ste väzby s okolím a hľadali ste seba v novom, ale bolo to ešte horšie.

A nastala kríza...

 • Cítite sa zahnaní do kúta, vyčerpaní, bezmocní, ale podpora nie je tam alebo je nevhodná.
 • Uvedomujete si, že ste žili akýkoľvek život, len nie vlastný a možno ste zradili svoje detské sny.
 • Nezvládate požiadavky, pravidlá a zákony dospelého sveta, búrite sa alebo upadáte do závislostí.

Tarot-Analytik vám pomôže.
Tarot-Analýza vám ukáže.

Sebapoznanie a diagnostika pomocou Tarot
Kto pozná sám seba, ten vie, čo je pre neho užitočné, a jasne chápe, čo môže a čo nemôže. Robiac to, čo vie, uspokojuje svoje potreby a žije šťastne, a nerobí chyby a vyhýba sa nešťastiam tým, že sa nezapojí do toho, čo nevie. Vďaka tomu môže určiť hodnotu aj ostatných ľudí a, využívajúc ich tiež, získava úžitok a chráni sa pred nešťastiami (Sokrates).

Hlavný subjekt a objekt života každého je vlastné Ja, Osobnosť. Osobnosť sa rodí spolu s fyzickým telom v deň narodenia a vo vybraných dušou okolnostiach. Osobnosť sa formuje do 20-25 rokov ako vnútorný stĺp vedomostí o tom, kto som, prečo som a čo chcem v tomto svete. Osobnosť sa rozvíja celý život a potrebuje sebapoznanie, aby sa vaše dary ako prírodný diamant stali jasným a viditeľným briliantom.

Tarot systém a karty boli pôvodne vynájdené človekom s cieľom pochopiť seba a pomôcť si v pohybe na životnej ceste, v súlade so zákonmi spoločnosti a tradíciami iniciácie v dospelých plnoprávnych členov. Preto sú obrazy Tarot blízke a zrozumiteľné každému na úrovni kolektívnej pamäti a kultúrnych hodnôt.

Archetypy Tarotu sú „tehličky psychiky“, optimálne schémy správania a adaptácie k spoločenskému svetu, ktoré vo vašom reálnom živote napĺňajú sa konkrétnym významom a emocionálnym nábojom. Cez diagnostiku pomocou Tarot skúmate svoju povahu a tie životné scenáre, voľby, rozhodnutia, ktoré sú pre vás prirodzené a harmonické.

Rada pomôžem vám nájsť a vrátiť to práve vaše.
Váš Tarot-Analytik a Psychológ, Svetlana Groiss

svetlana groiss

Tarot-Analýza - živá diagnostika

Čo odlišuje Tarot-Analýzu od tarotového výkladu - je znalosť a dodržiavanie zákonov živých systémov. V procese diagnostiky okrem jasnosti hľadáme najlepšie riešenie a miesto vo vašom systéme. Výsledkom je viac poriadku, rovnováhy a slobody.

Psychologická práca na osobnosti s Tarotom


Tarot diagnostika osobnosti

Pomáha pochopiť a prijať seba v prirodzených prejavoch, ako aj uvedomiť si svoj osobný súbor masiek pre život a rozvoj medzi ostatnými. Skúmame vaše vzory správania a stratégie vo vzťahoch, aby sme našli nové užitočné role, spôsoby a scenáre.

Tarot diagnostika traumy

Pomáha vidieť stratégie zranených a prežívajúcich častí v nás, ako aj vystúpiť z automatických ochranných mechanizmov, ktoré už nie sú účinné. Skúmame spúšťače v súčasnosti a ich korene vo vašej minulosti (detstve, rodine, predkoch), aby sme našli nové vhodné a dospelé spôsoby, ako sa s nimi vyrovnávať.

Psychologický rozvoj osobnosti


Rodinné vzťahy

V nich sa formuje alebo neformuje sa základná dôvera, pocit bezpečia, stability, modely budúcej rodiny a primárny obraz Ja. Samozrejme, že tento obraz seba je skreslený tým, ako na vás pozerali príbuzní. A samozrejme, s týmto možno a treba pracovať.

Škola dospievania

V nej prechádzame cez separáciu od rodičov, učíme sa nezávislosti a starostlivosti o seba a o voľby. Lekcie tejto školy sú overované počas celého života, pretože je ľahké zregresovať do závislosti a detských vzorov, odmietajúc prevziať zodpovednosť za seba a svoj život.

Skúška zrelosti

V nej odpovedáme na to, nakoľko sme realizovaní v spoločnosti a v osobnom živote v súlade s kolektívnymi zákonmi a osobnými danosťami. Skúšobný lístok každý rok sťažuje, ale vždy je o tom, ako byť lepšou verziou seba a prinášať úžitok ostatným.

Psychologický portrét osobnosti


tarot diagnostika таро диагностика

Rast

Aké potreby / nedostatky ma posúvajú ďalej? Čo a v akých oblastiach rozvíjam /uplatňujem? Ako je dôležité, aby som sa stal a dosiahol želaný stav /kvalitu života?

tarot diagnostika таро диагностика

Báza

Čo je dôležité zachovať v sebe / nechať nezmenné? V čom je moja základňa / opora / osvojená skúsenosť /hlavná črta? Ako je dôležité zostať, aby som bol verný sebe a svojmu osudu?

tarot diagnostika таро диагностика

Pozadie

Čo sa so mnou deje napriek mojej vôli? Aké procesy v okolí a vo vnútri seba si nevšímam? Ako oni ovplyvňujú moje správanie a voľby tu a teraz?

tarot diagnostika таро диагностика

Tieň

Čo ma dráždi na iných? Môžem odmietať / neuznávať to v sebe? Ako to môžem transformovať na zdroj a jedinečnú stratégiu seba presadenia v živote a vzťahoch?

Vaša osobnosť a sebapoznanie ovplyvňujú všetky oblasti vášho života:
Práca Vzťahy Poslanie
Úroveň 1: Tarot a Osobná Analýza

Diagnostika

Individuálne krátkodobé/jednorazové Tarot-konzultácie. Riešia najaktuálnejšie problémy a otázky. Prinášajú jasnosť a otvárajú možnosti.
Čo je Tarot-Analýza Prejsť na ďalšiu úroveň
Pozor! Doporučený čas individuálnej práce: 45 alebo 90 minút.
Sedenia trvajúce 45 minút sú vhodné pre expresnú diagnostiku kľúčového problému.
Sedenia trvajúce 90 minút obsahujú prvky osobnej terapie.
Úroveň 2: Tarot a Osobná Analýza

Cyklus stretnutí "Tajomstvo Narodenia"

Psychologická a Tarot-Analýza detských a dospelých scenárov vo vašom živote pre posilnenie identity a individuality. Zahŕňa prvky Psychologického Tarot Portrétu (podľa dátumu narodenia), hlbinné zdroje a skúmanie vzťahov s rodičmi, aby ste sa novým pohľadom pozreli na svoje dedičstvo a možnosti.
Čo sú to Cykly Osudu Prejsť na ďalšiu úroveň
Cyklus Osudu (stretnutí) je procesná individuálna terapia s trvaním 1 mesiac.
Počas týždňa medzi sedeniami vykonávate odporúčané praktiky a úlohy.
Zmeny pozorujete už od prvého dňa vstupu do Cyklu.
Po vstupe beriete zodpovednosť prejsť všetkými 4 sedeniami a vystúpiť z Cyklu.
Úroveň 3: Tarot a Osobná Analýza

Cyklus stretnutí "Ženský/Mužský Scenár"

Psychologická a Tarot-Analýza ženských/mužských scenárov vo vašom živote pre dosiahnutie vnútornej harmónie. Zahŕňa prvky Portrétu (podľa dátumu narodenia), Tarot-diagnostiku, psychologické testy a praktiky korekcie vlastného osudu a správania sa vo vzťahoch.
Čo sú to Cykly Osudu Prejsť na diagnostiku
Cyklus Osudu (stretnutí) je procesná individuálna terapia s trvaním 1 mesiac.
Počas týždňa medzi sedeniami vykonávate odporúčané praktiky a úlohy.
Zmeny pozorujete už od prvého dňa vstupu do Cyklu.
Po vstupe beriete zodpovednosť prejsť všetkými 4 sedeniami a vystúpiť z Cyklu.

Ste pripravení spoznávať a rozvíjať seba cez Tarot?