Loading...

Tarot-Analýza

Práca a zdroje
Dotaz: "Chcem mať peniaze a slávu (uznanie). Nedokážem dosiahnuť uspokojenie v sebarealizácii, povolaní, práci a príjmoch".

Ako sa analyzujú cez Tarot práca, peniaze, povolanie?

Tarot-Analýza a zdravý prístup k sebarealizácii

Od raného veku chce každý byť viditeľný pre ostatných a preto demonštruje to najlepšie, čo v ňom je, aby si "zaslúžil" pozornosť, lásku, zdroje. Sebarealizácia napĺňa náš život zmyslom a keď sa zhoduje s prácou, stáva sa dielom, projektom, opusom života. Ako vás vaša práca napĺňa teraz?

Akákoľvek vaša práca by mala prinášať zdroje pre zdravý a šťastný život. Akékoľvek vaše dielo by malo pomáhať zvolenému cieľu - životnému poslaniu. Nikdy nie je príliš skoro ani príliš neskoro. Nastaviť profesionálnu činnosť a kariéru v ktoromkoľvek vekovom cykle života v súlade s osobnou povahou a nadanosťou vám pomôže Tarot-Analýza a Tarot-Analytik.

Tarot a práca (čoskoro)
Čo sa pýtajú v téme Tarot a Práca?
Vybrať si prácu podľa svojich talentov a záujmov
Čo blokuje postup / povýšenie / kariéru
Aký je môj prínos / hodnota
Pracovné stratégie a kariérny rast
Prechod do novej sféry / zamestnania
Perspektívy, ak zostanem v súčasnej práci
Vzťahy s kolegami a nadriadenými
Potenciál a strop v rozvoji
Kríza identity v profesii

*Štatistika v súkromnej praxi od 2019 do 2024.

Ak ste v práci

na voľnej nohe / v kariére / podnikaní / projekte / obľúbenej činnosti...

 • Prešli ste viacerými oblasťami/zamestnaním, ale stále ste nespokojní, "nie je to ono".
 • Cítite, že zdroje a sily ubúdajú, a stále neviete sa pohnúť z miesta.
 • Cítite nespokojnosť/nespravodlivosť vo finančnej odmene za vašu prácu/prínos.
 • Zhoršujú sa vzťahy s kolegami, problémy prenášate domov na príbuzných.
 • Hľadáte vinných v práci/rodine, ale podozrievate, že problém je vo vás.
 • Všímate si prvé príznaky únavy, vyhorenia, apatie (nespavosť, podráždenosť, znížená chuť, produktivita).
 • Snažíte sa prekonať finančný strop, ale nedarí sa vám.
 • Myslíte len na prácu, aj cez víkendy, a ostatné oblasti života začínajú trpieť.
 • Rýchlo sa nadchýnate novým a rovnako rýchlo vás to prestane baviť.
Toto sú príznaky vážnych narušení v sebarealizácii a vzťahoch so svetom. Možno ich príčinou sú vplyvy raných programov, falošné projekcie a zbytočné očakávania alebo zásah osudových síl.

Vtedy chcete...

 • Zmeniť miesto práce/kolektív/oblasť/projekt.
 • Nájsť svoje povolanie/nové zmysly a držať sa ich.
 • Zvýšiť sebahodnotu cez kurzy/vedomosti/kontakty a usilovať sa o viac.

Potom sami...

 • Prešli ste viacerými zamestnaniami/oblasťami/pozíciami, ale stále hľadáte svoje.
 • Pýtali ste sa o radu autorít a starších, ale nepomohlo vám to.
 • Išli ste na dovolenku/urobili si prestávku, ale po návrate rýchlo vypršala nadobudnutá energia a elán.

A nastala kríza...

 • Uvedomujete si, že opakujete starý scenár, vyhorievate v rutine a sklamaní, bojujete s neistotou.
 • Nedokážete jasne/striezlivo vidieť situáciu a jej príčiny, objektívne hodnotiť seba a vaše možnosti.
 • Negatívne emócie a myšlienky vás ovládajú a odrážajú sa na zdraví, osobnom živote, plánoch do budúcnosti.

Tarot-Analytik vám pomôže.
Tarot-Analýza vám ukáže.

Tarot a rozhodnutia o práci
Pri prijímaní životne dôležitých rozhodnutí rátame s tým, že máme na výber. Voľba je tvorenie nových okolností života človekom. V práci, kariére, podnikaní, financiách - ako oblastiach tvorby - je pre každého dôležité vedieť a mať možnosť vyberať z niekoľkých alternatív.

Prijaté rozhodnutie dáva oporu a istotu v práci a živote, a samotný proces rozhodovania je stretnutím s neistotou následkov a výsledkov. Preto, aby boli vaše rozhodnutia "triezve" a správne, je dôležité spracovať emócie a jasne vidieť súvislosti PRED momentom prijatia jednej z možností. Mimochodom, takýchto možností v slobodnej voľbe by malo byť najmenej 4, vrátane vášho osobného "tvorivého" variantu a opcie odmietnutia voľby.

Systém Tarotu v otázkach práce a sebarealizácie pomáha nielen reflektovať situáciu tak, ako je, s oddelením faktov od emocionálneho pozadia, ale aj nájsť svoju slobodnú voľbu v najťažšej a najnejasnejšej situácii. A objavujúc možnosti, určiť z nich najbližší vašim schopnostiam, záujmom, nadaniu, povolaniu.

Archetypy Tarotu sú sprievodcami na hľadanie riešenia, východiska, povolania, pretože ukazujú najlepšie modely správania v situácii cez kolektívnu skúsenosť tisícročí. A hoci sa moderné formy práce a peňazí líšia od starodávnych, ich obsah - ako proces realizácie osobnosti a zdrojov na to - zostáva nezmenným. V kartách Tarot každý uvidí svoj recept a prostriedky.

Rada pomôžem objaviť vašu cestu k úspechu.
Váš Tarot-Analytik a Psychológ, Svetlana Groiss

svetlana groiss

Tarot a práca - živá diagnostika

Čo odlišuje Tarot-Analýzu od tarotového výkladu - je znalosť a dodržiavanie zákonov živých systémov. V procese diagnostiky okrem jasnosti hľadáme najlepšie riešenie a miesto vo vašom systéme. Výsledkom je viac poriadku, rovnováhy a slobody.

Tarot-Analýza a prístupy k práci


Sociálna realizácia

Slúži vášmu učeniu a prispôsobeniu životu v spoločnosti. Toto je prvá fáza sebarealizácie, kde je možné a potrebné hľadať a skúšať veľa ponúk, pozorovať cudzie vzory a inšpirovať sa nimi. Tu sa učíme zarábať zdroje pre život - peniaze, miesto, vzťahy, vedomosti, zručnosti, skúsenosti.

Profesionálna realizácia

Slúži realizácii vašej životnej misie a nadanostiam - ako odpoveď na volanie prinášať úžitok ostatným/spoločnosti. Tu konáme a počúvame - seba i druhých. Takto riadime osobný osud a rozvoj, popritom získavame bonusy, odmeny alebo pokuty od osudných síl.

Tarot-Analýza a spôsoby sebarealizácie


Obľúbená činnosť

To, čo vás napĺňa pocitom radosti, potešenia a uspokojenia. Ste ochotní venovať tomu svoj voľný čas a hovoriť: „milujem“, „páči sa mi“. Môže to byť hobby (koníček) alebo práca, ktorá prináša hlavný alebo dodatočný príjem. Toto posledné je skôr výnimka ako pravidlo.

Povolanie

To, čo vás volá zvonka a k čomu máte "predpoklad" vo vnútri (nadanosti). Ste pripravení nasledovať toto volanie a realizovať sa pre úžitok ostatných, získavajúc "dividendy" vo forme hlbokého morálneho uspokojenia a zdrojov (finančnej a nefinančnej prírody).

Poslanie

To, čo sa mení z činnosti alebo povolania na Zmysel a Cestu Života. Nie kvôli čomu, ale na čo som? Nie prijímať, ale dávať. Na tejto vyššej úrovni sebarealizácie získavame duchovnú "výhodu": vďaka hľadaniu poslania sa stávame bližšími k svojej Podstate, Prírode, a teda k Celistvosti a Šťastiu.

Tarot-Analýza a aspekty práce


tarot karty tarot práca

Ambície a vôľa

Čo vás poháňa v práci a podnikaní? Kde peniaze prestávajú byť hlavným motivátorom a stávajú sa len odmenou? K čomu pociťujete vášeň vo svojej profesii? S kým alebo s čím porovnávate svoj úspech? Ako ste na tom s disciplínou a silou vôle?

tarot karty tarot práca

Intelekt a činy

Máte len problémy z prebytku rozumu alebo ste odborníkom a autoritou? Ako rýchlo prijímate rozhodnutia a orientujete sa v pracovnej probléme? V čom spočíva vaša individualita a hodnota na trhu? Čo je v zóne vašich pracovných konfliktov?

tarot karty tarot práca

Emócie a potešenie

Páči sa vám čo, s kým a ako robíte? Ako regulujete vzťahy v práci a v projektoch? Baví vás spolupráca s inými? Do akej miery vás odpočinok obnovuje? V čom čerpáte inšpiráciu kráčať, dosahovať, tvoriť ďalej? Aká je odozva ostatných na vašu prácu?

tarot karty tarot práca

Výsledky a príjmy

Aký je konečný výsledok vašej práce a úsilia? Aké algoritmy a technológie si vyberáte pre osobnú efektivitu? V akom stave je vaše telo a zdravie? Kto ste v tíme? Čo ste dosiahli a čo je dôležité ešte stihnúť? Aké zdroje na to potrebujete?

Vaša práca ovplyvňuje všetky oblasti vášho života:
Osobnosť Vzťahy Poslanie
Úroveň 1: Tarot a Práca

Diagnostika

Individuálne krátkodobé/jednorazové Tarot-konzultácie. Riešia najaktuálnejšie problémy a otázky. Prinášajú jasnosť a otvárajú možnosti.
Čo je Tarot-Analýza Prejsť na ďalšiu úroveň
Pozor! Doporučený čas individuálnej práce: 45 alebo 90 minút.
Sedenia trvajúce 45 minút sú vhodné pre expresnú diagnostiku kľúčového problému.
Sedenia trvajúce 90 minút obsahujú prvky osobnej terapie.
Úroveň 2: Tarot a Práca

Cyklus stretnutí "Hviezda Na Ceste"

Psychologická a Tarot-Analýza scenárov sebarealizácie (otázky hľadania práce a budovania kariéry, pracovných vzťahov) vo vašom živote. Zahŕňa prvky Psychologického Portrétu (podľa dátumu narodenia), Tarot-diagnostiku, testy profesionálnej orientácie a analýzu problémov.
Čo sú to Cykly Osudu Prejsť na ďalšiu úroveň
Cyklus Osudu (stretnutí) je procesná individuálna terapia s trvaním 1 mesiac.
Počas týždňa medzi sedeniami vykonávate odporúčané praktiky a úlohy.
Zmeny pozorujete už od prvého dňa vstupu do Cyklu.
Po vstupe beriete zodpovednosť prejsť všetkými 4 sedeniami a vystúpiť z Cyklu.
Úroveň 3: Tarot a Poslanie

Cyklus stretnutí "Opus Života"

Psychologická a Tarot-Analýza Poslania a hlavných scenárov vášho Života a Osudu. Zahŕňa analýzu Psychologického Portrétu (podľa dátumu narodenia), Tarot-diagnostiku, duchovné otázky, praktiky alchýmie a korekcie osudu.
Čo sú to Cykly Osudu Prejsť na diagnostiku
Cyklus Osudu (stretnutí) je procesná individuálna terapia s trvaním 1 mesiac.
Počas týždňa medzi sedeniami vykonávate odporúčané praktiky a úlohy.
Zmeny pozorujete už od prvého dňa vstupu do Cyklu.
Po vstupe beriete zodpovednosť prejsť všetkými 4 sedeniami a vystúpiť z Cyklu.

Ste pripravení pozrieť sa cez Tarot na prácu a úspech?