Loading...

Tarot-Analýza

Strategické plánovanie roka
Dotaz: "Chcem mať istotu (oporu). Žiť a riadiť svoj život a čas s výsledkom, ktorý poteší a inšpiruje."

Ako prebieha Tarot-plánovanie roka?

Tarot a strategické plánovanie roka

Strategické plánovanie roka je vašim osobným navigátorom a návodom na činnosť, ak ste v pozícii Pána svojho života a osudu. V roku je 365(366) dní, v dni je 24 hodín. Celkovo: 8760 (8784) hodín neobnoviteľného zdroja času, ktorý každý napĺňa jedinečným obsahom na základe osobných hodnôt, úloh, priorít a volieb. A všetko toto ovplyvňuje to, ako sa vyvíja vaša budúcnosť a váš osud. Cítite sa ako dobrý Pán a Správca svojho života a aktuálneho roka alebo ako obeť?

Plánovanie roka dá nakresliť náčrt života v retrospektíve životnej cesty. Vyvážiť osobné a pracovné, byť pripravený na zmeny, využívať príležitosti a znižovať riziká v konkrétnom období a etape života - toto všetko vám pomôže Tarot-Analýza a Tarot-Analytik.

VIDEO: Tarot a plán roka
Aké oblasti života zahŕňa Tarot-plánovanie roka?
Zmena práce/oblasti činnosti
Zmeny v rodinnom statuse
Veľké investície/nákupy/vklady
Cestovanie/presťahovanie
Vzdelávanie, výchova, rozvoj
Nové životné zručnosti/adaptácia
Hlavná osobná úloha/lekcia roka
Oblasť rizika /ako sa mu vyhnúť
Dovolenka /ako správne odpočívať
Poslanie a osobné zmysly roka

*Štatistika v súkromnej praxi od roku 2019 do roku 2024.

Tarot-Analýza roka

ako forma strategického plánovania je vhodná, ak ste…

 • Unavení plávať s prúdom, čakať na darčeky Osudu a čeliť nepredvídaným skúškam.
 • Plánujete každý rok, ale potom na plány zabúdate a prokrastinujete vzácny čas.
 • Necítite istotu vo svojich prioritách, rozhodujete sa "za pochodu" a neskôr za to platíte.
 • Chceli by ste vidieť zmysel v skúškach a výzvach roka, a nie bojovať s "osudom" a sťažovať sa naň.
 • Premeškali ste vonkajšie príležitosti a šance roka, nie ste pripravený na nich alebo si ich nevšímate.
 • Budovali ste osobný program rozvoja a cieľov na rok na základe cudzích štandardov, a chceli by ste to robiť na základe vlastných.
 • Často cítite závislosť od okolia a je dôležité "podstlať slamu" a zabezpečiť si vlastné zdroje.
 • Hľadáte vyváženejšie a kvalitnejšie naplnenie života udalosťami, stretnutiami, činnosťami.
 • Celkovo, máte radi a viete plánovať svoj život a chceli by ste to robiť v súlade so svojou vnútornou prirodzenosťou a poslaním.
Je to zdravé želanie - plánovať si svoj čas života a vedome vnímať vplyv osudu. Môžete si zlepšiť svoje zručnosti v tomto prostredníctvom umenia numerologickej a archetypálnej Tarot-Analýzy.

Vtedy je dôležité...

 • Oprieť sa o svoju hlavnú životnú úlohu a presnejšie definovať kroky v retrospektíve 3 rokov (z minulého roka do budúceho cez súčasný).
 • Rozdeliť počas roka záťaž a zdroje vo všetkých oblastiach života - s ohľadom na silné a slabé stránky, príležitosti a riziká.
 • Synchronizovať vonkajšie a vnútorné plány a udalosti na rok - osobné a v blízkom okolí - v materiálnej a duchovnej rovine.

Plánovanie roka

 • Dáva príležitosť zaplánovať osobné potreby v práci, vzťahoch, financiách, poslaní - do archetypálnych scenárov roka.
 • Pomôže vnímať aktuálny rok ako most medzi minulým a budúcim, prechodný priestor formovania a korekcie osobného osudu.
 • Ponuka osobný kompas pre istejšie voľby, rozhodnutia a priority v podmienkach neistoty, nestability a nebezpečnosti.

Tarot-Analytik vám pomôže.
Tarot-Analýza vám ukáže.

Scenáre roka pomocou Tarot-Analýzy
"Ak sami nevieme, do ktorého prístavu máme plávať, žiadny vietor nebude priaznivý" (Seneca). Scenár je neuvedomelý plán, ktorý realizuje naša Duša od narodenia do smrti. Scenáre roka sú jeho spresnené ročné programy. Môžeme "meniť" scenáre prostredníctvom ich uvedomenia, zahrňujúc osobnú budúcnosť a osud.

Život je jedna veľká cesta s začiatkom a nevyhnutným koncom, a podobne ako Homérov hrdina, ju absolvujeme v situácii neistoty a učenia - s ojedinelými obdobiami jasnosti a odpočinku. A vtedy je dôležité si všímať, aký scenár realizácie Duše sa prehráva teraz, aby sme vedeli aplikovať vlastné stratégie efektívne. Naše osobné kalendárne časy života sú rozdelené na úseky - roky. V nich sme zvyknutí plánovať, prežívať a získavať skúsenosti a zdroje z rôznych oblastí, dosahujúc rovnováhu a šťastie.

Sociálno-psychologický systém Tarotu nám ponúka pohľad na scenáre života a scenáre roka cez prizmu archetypov - kolektívnych obrazov najlepšieho správania v rôznych životných okolnostiach. Toto dedičstvo predkov si osvojujeme od narodenia a je zašifrované v číslach nášho dátumu narodenia, pretože číslo je tiež archetypom, a deň narodenia - sakrálnym počiatkom života.

Pocíťte a uvedomte si duchovný zmysel vašej existencie, ktorý je vložený do vášho dátumu narodenia a aktivuje sa každý rok znova a znova cez široké pole nevedomých scenárov. Archetypy Tarotu odrazia jedinečný vzor vašej individuálnej cesty a osudu a pomôžu kráčať s istotou, odvahou a zmysluplne z roka na rok.

Rada pomôžem v analýze a plánovaní roka.
Váš Tarot-Analytik a Psychológ, Svetlana Groiss

svetlana groiss

Tarot-analýza a plánovanie roka

Tarot-Analýza osobného kalendárneho roka kombinuje technológie strategického plánovania a manažmentu osobných zdrojov s hlbinnou archetypálnou psychológiou. Je to profesionálna analytická práca v dvoch možných smeroch: naplánovať rok a zhodnotiť jeho výsledky.

Osobné stratégie roka


Vypočítať sily

V čom sú moje osobné výhody v kontexte kolektívnych energií a priorít tohto roka? Aké znalosti, schopnosti, skúsenosti a úspechy budem môcť použiť, aby som maximálne využil vonkajšie možnosti a šance? Aké obmedzenia a nastavenia mi môžu prekážať?

Vystaviť sa riziku

V čom a ako je dôležité sa poistiť s ohľadom na možné negatívne vplyvy roka? Aké slabé stránky v sebe je potrebné posilniť a akými zásobami správne narábať, aby som vydržali skúšky? Aký vzorec správania aktivuje môj scenár neúspechu v tomto roku?

Zabezpečiť komfort

Ako budem môcť správne odpočívať, aby som sa naplnil zdrojmi pre nové úspechy a skúšky tohto roka? Aké charakteristiky miesta, priestoru a okolia pre obnovu síl by som mal vyberať? Ako nepopliesť si kúpele s bažinou a zónu komfortu so zónou stagnácie?

Cestovná mapa roka


Aréna roka

Základné naplnenie udalostí roka a osobného rozvoja. Oblasti vášho života a osobnosti, kde máte možnosť rásť, skúšať, experimentovať a dokonca sa hrať. Tu môžete otvoriť tvorivé zdroje Vnútorného Dieťaťa alebo skĺznuť do infantilnej a závislej pozície. Voľba je vždy na vás.

Škola roka

Hlavná oblasť získania životných lekcií, skúšok a chýb, osvojenia si nových zručností, ktoré vám umožnia lepšie sa prispôsobiť vonkajším podmienkam. Tu sa môžete opäť cítiť ako študent a získať novú životnú kvalifikáciu alebo vynechať lekcie (s následkami).

Výzva roka

Najväčšia skúška pre vášho Vnútorného Dospelého/Hrdinu. Jej charakter bude tvrdý a nezvratný, ale umožní vám postúpiť na nový stupeň vývoja a života. Tu nesmiete ustúpiť, ale musíte zmobilizovať všetky sily a prekonať slabosti. Odmena - pocit sebavedomia a vonkajšie uznanie.

Vaša cesta hrdinu v aktuálnom roku


plánovanie roka

Hlavný príbeh a úloha

Prečo, kvôli čomu je dôležité prejsť cez skúšky tohto roka? O čom je táto nová kapitola vašej Knihy Života? Definujme jej názov, obsah a roly.
tarot plánovanie roka

Pozitívny scenár

Aký vzorec správania vás privedie k Úspechu, Progresu Duše a Ducha, umožní prejaviť silné stránky a využiť priaznivé možnosti roka?
tarot plánovanie roka

Negatívny scenár

Aký vzorec správania bude pre vás deštruktívny a bude vyžadovať zásah (osudu), aby nasmeroval vás na cestu skutočných potrieb?
Ak je pre vás dôležité riešiť konkrétny osobný problém - obráťte sa na tematickú Tarot- Analýzu:
Osobnosť Práca Vzťahy Poslanie
Tarot-Plánovanie Roka

Program

Trvanie - 2 sedenia po 90 minút.
Retrospektíva analýzy: aktuálny kalendárny rok +/- 1. Celkovo: 3 roky.
Službu si môžete objednať kedykoľvek počas roka.
Objednať si
Medzi sedeniami odporúčam prestávku - 1-2 týždne.
Pred každým sedením vás čaká povinná prípravná úloha.
Počet sedení môže byť zvýšený podľa vášho želania, minimálne však dva.

Zaujalo vás Tarot-plánovanie roka?