Loading...

Cykly osudu a scenáre života

Krátkodobý formát podpory zmien
Unikátna služba profesionálneho psychológa, ktorá spája možnosti individuálnej hlbinnej analýzy a korekcie scenárov života a osudu.

Ktorý cyklus stretnutí si vybrať?

Scenáre života a osudu môžeme korigovať

Svet netreba usporiadať: svet je zhmotnený poriadok. My sa mu musíme prispôsobiť (Henry Miller). Neuvedomelý program života sa nazýva scenárom a život je adaptácia na neznámo a tvorivý akt osudu.

Nevedome preberáme tieto scenáre z pozorovaných skúseností adaptácie a sebarealizácie od tých, ktorí tvorili naše najbližšie okolie v detstve, mladosti a dokonca tvoria teraz. Učíme sa životným lekciám a osudu, kým žijeme a dýchame, cez kopírovanie (častejšie) alebo vytváranie (zriedkavejšie) scenárov podobne ako režiséri-scenáristi svojho života. A je lepšie, keď chápeme, čo v nich píšeme a načo…

VIDEO: Tarot a osud
Na čo analyzovať scenáre života?
Znížiť úzkosť pred budúcnosťou
Prijímať rozhodnutia rýchlejšie
Inšpirovať sa snom
Zaujať pozíciu "som v poriadku - svet je v poriadku"
Oddeliť svoje a cudzie
Korigovať vplyv rodiny a rodu na seba
Mať plán B po ruke
Vedieť si urobiť radosť
Riešiť komplexné problémy

*Štatistika v súkromnej praxi od roku 2019 do 2024.

Dátum narodenia spúšťa cyklus osudu

A meno tohto cyklu je Život, obdobie jedného pozemského vtelenia podľa vopred zvoleného životného scenára, ktorý možno a treba tvorivo meniť...

Dátum narodenia, ako výber Duše, nesie v sebe „spomienku“ na minulý život – je to výsledok minulosti, ktorý prešiel do súčasnosti s úlohami a dlhmi. Dátum narodenia fixuje miesto a okolnosti - kontext dospievania a základ pre scenáre života. Schopnosť rozbaliť tento archív nám môže výrazne uľahčiť pohyb životom - nešliapajúc na hrable, ale opierajúc sa o talenty a nahromadený kapitál skúsenosti, oddeľujúc svoje a cudzie scenáre. Ľudia sa snažia nahliadnuť do tajomstva narodenia cez rôzne systémy, aby boli slobodnejší v pohybe a voľbách života.

Cez metódu Tarot-Analýzy vám ponúkam nielen diagnostiku, ale na základe numerologického archetypálneho rozboru rozkódovanie vášho poslania a hlavných životných scenárov - v práci, rodine, manželstve, podnikaní… Analýza minulosti však nestačí - je dôležité spojiť ju s vašou životnou skúsenosťou a lekciami, naučenými chybami a získanými odmenami. Je dôležité uzemniť analýzu v súčasností - odtiaľto sa pozerať na scenáre v rôznych oblastiach života, pýtajúc sa: "Čo urobí môj život šťastným a účelným?"

Ak sa naučíte dosiahnuť stav osobnej spokojnosti a uvedomovať si svoj prínos pre ostatných, dosiahnete svoj "ikigai" - Miesto, Zmysel, Poslanie. A môžete takto prejsť na novú úroveň života…

Cykly osudu (stretnutí): v čom sú výnimočné?

Sebadisciplína

  • V cykloch vám ponúkam mnoho samostatných úloh a volieb, pretože spoznávať/meniť scenár života je dobrovoľná činnosť, nie podľa diktátu.
  • Prostredníctvom pravidelných týždenných stretnutí a práce sa učíte nastaviť rytmus svojho pohybu životom a vytvárať rituály pre analýzu tohto pohybu.

Pozorovanie

  • Každý cyklus stretnutí cez tému-vstup súvisí so všetkými oblasťami vášho života. Zmeny sa nedejú lokálne, ale celistvo, rozširujú variabilitu scenárov a života.
  • Vaše obnovené scenáre života musia byť testované realitou - v prestávkach medzi stretnutiami to vidíte, na nasledujúcom stretnutí - analyzujete.

Zapojenie

  • Už od prípravy na prvé stretnutie sa ponoríte do analýzy scenára vlastného života. Otázky k témam - náročné a zaujímavé, odpovede k nim - úprimné a dôležité.
  • Ponukám vám rôzne nástroje práce so scenármi - od psychológie a analýzy bežných zvykov po alchýmiu a Tarot – prekvapia vás hĺbkou a praktickým zmyslom.

Efektívnosť

  • Nebudeme bojovať so sabotážou, ale proces ukáže, nakoľko môžu byť vaše obrany prehnané a predchádzajúce výhody už nezaujímavé.
  • Objavíte nie jeden, ale niekoľko fungujúcich stratégií a scenárov života pre tú tému a problém, s ktorými ste prišli. Variabilita robí vaše voľby slobodnými.

Ak chcete žiť dobre.
Ak si vyberáte svoj život a osud.

Cyklus Osudu (stretnutí) je procesná individuálna terapia s trvaním 1 mesiac.
Počas týždňa medzi sedeniami vykonávate odporúčané praktiky a úlohy.
Zmeny pozorujete už od prvého dňa vstupu do Cyklu.
Po vstupe beriete zodpovednosť prejsť všetkými 4 sedeniami a vystúpiť z Cyklu.
Vyberte si tému cyklu a pozorne si preštudujte program:
Osobnosť Ženy-muži Vzťahy Práca Poslanie
Cyklus: Osobnosť

"Tajomstvo Narodenia"

Psychologická a Tarot-Analýza detských a dospelých scenárov vo vašom živote pre posilnenie identity a individuality. Zahŕňa prvky Psychologického Tarot Portrétu (podľa dátumu narodenia), hlbinné zdroje a skúmanie vzťahov s rodičmi, aby ste sa novým pohľadom pozreli na svoje dedičstvo a možnosti.
Prejsť ďalej
Cyklus: Ženy-muži

"Ženský/Mužský Scenár"

Psychologická a Tarot-Analýza ženských/mužských scenárov vo vašom živote pre dosiahnutie vnútornej harmónie. Zahŕňa prvky Portrétu (podľa dátumu narodenia), Tarot-diagnostiku, psychologické testy a praktiky korekcie vlastného osudu a správania sa vo vzťahoch.
Naspäť Prejsť ďalej
Cyklus: Vzťahy

"Osudové vzťahy"

Psychologická a Tarot-Analýza scenárov rovnocenných vzťahov: manželia / priatelia / obchodní partneri. Zahŕňa prvky Matice zhody partnerov (podľa dátumu narodenia), Tarot-diagnostiky, psychologických testov a praktík na korekciu scenáru vzťahov a vlastného osudu.
Naspäť Prejsť ďalej
Garancie a zmeny v scenári života
Osobnosť je prúdový proces a nie statická, nemenná esencia; je to rieka zmien a nie kus pevného kovu; je to neustále sa meniaci kvet možností a nie nemenná suma charakteristík (Carl Rogers).

Je mi veľmi blízka paradoxná teória zmien Arnolda Beissera: zmeny nastávajú nie prostredníctvom úmyselného pokusu, ale vtedy, keď sa človek snaží byť tým, kým v skutočnosti je – vtedy je úplne zapojený do prítomnosti. A na to stačí pozorovať osobný scenár života - robiť závery - a reagovať na základe týchto záverov.

Ale nie je to také jednoduché s našimi predstavami o žiadaných zmenách. Moja práca v Tarot-Analýze (metóda mocná a hľadiaca jedným okom do vášho Života a druhým do Osudu) ukázala: človek často nie je pripravený ani na šťastné zmeny. Psychika sa drží toho známeho a naše okolie určite nechce prijať nás nových. Nakoniec zmeny sabotujeme sami. A robíme to dlho a vytrvalo, kým sa nezasiahnu iné osudové sily.

Preto v tematických Cykloch stretnutí nezdôrazňujem zameranie na zmeny a nedávam ich záruky. Namiesto tohto vás sprevádzam do hĺbky vášho osobného a kolektívneho nevedomia, kde sú uložené všetky odpovede, recepty a heslá. A podporujem vás v momentoch uvedomení a objavenia pravdy o tom, kto ste, na čo ste a čo s tým môžete robiť… A určite sa budete meniť, stávajúc sa tým pravým kým, čím a na čo…

Rada sa stanem vašim sprievodcom k lepšiemu životu a osudu.
Váš Tarot-Analytik a Psychológ, Svetlana Groiss

svetlana groiss, scenáre života
Cyklus: Práca

"Hviezda na ceste"

Psychologická a Tarot-Analýza scenárov sebarealizácie (otázky hľadania práce a budovania kariéry, pracovných vzťahov) vo vašom živote. Zahŕňa prvky Psychologického Portrétu (podľa dátumu narodenia), Tarot-diagnostiku, testy profesionálnej orientácie a analýzu problémov.
Naspäť Prejsť ďalej
Cyklus: Poslanie

"Opus Života"

Psychologická a Tarot-Analýza Poslania a hlavných scenárov vášho Života a Osudu. Zahŕňa analýzu Psychologického Portrétu (podľa dátumu narodenia), Tarot-diagnostiku, duchovné otázky, praktiky alchýmie a korekcie osudu.
Naspäť K prvej téme
Cyklus Osudu (stretnutí) je procesná individuálna terapia s trvaním 1 mesiac.
Počas týždňa medzi sedeniami vykonávate odporúčané praktiky a úlohy.
Zmeny pozorujete už od prvého dňa vstupu do Cyklu.
Po vstupe beriete zodpovednosť prejsť všetkými 4 sedeniami a vystúpiť z Cyklu.

Potrebujete len jednorazovú diagnostiku/stretnutie?